EUROCORP

Κατηγοριοποίηση Πελατών

Image for Markets in Financial Instruments Directive
Ιδιώτης πελάτης

Ιδιώτης πελάτης είναι ο κάθε πελάτης ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι πελάτες οι οποίοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα, γνώση και εξειδίκευση ώστε να λαμβάνουν τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμούν δεόντως τους κινδύνους τους οποίους εκτίθενται.

Επαγγελματίας πελάτης

Επαγγελματίας πελάτης θεωρείται ο πελάτης που διαθέτει την απαιτούμενη πείρα, γνώσεις και εξειδίκευση ώστε να μπορεί να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται.
Ως επαγγελματίες πελάτες , για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες και ως προς όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα θεωρούνται οι επιχειρήσεις , οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητες τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές ανεξάρτητα από το αν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος-μέλος κατ’ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες κράτους-μέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας.
Η Eurocorp ενημερώνει τον πελάτη :
(α) ότι θεωρείται με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η ίδια ,επαγγελματίας πελάτης,
(β) ότι μπορεί να ζητήσει την αλλαγή των όρων της σύμβασης για να τύχει υψηλότερης προστασίας και
(γ) ότι θα αντιμετωπισθεί ως επαγγελματίας πελάτης, εκτός εάν η Εταιρία και ο πελάτης συμφωνήσουν διαφορετικά.
Ο πελάτης που θεωρείται επαγγελματίας έχει το βάρος να ζητήσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας εάν θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται.
Πελάτες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία ως επαγγελματίες ,περιλαμβανομένων των δημοσίων φορέων και των ιδιωτών επενδυτών ατομικά, δύνανται να παραιτηθούν από μέρος της προστασίας που τους παρέχουν οι κανόνες συμπεριφοράς των ΕΠΕΥ. Οι πελάτες αυτοί μπορούν ν’ αντιμετωπίζονται από την Eurocorp ως επαγγελματίες εφόσον η Εταιρία πεισθεί ευλόγως μετά από κατάλληλη αξιολόγηση της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεων των πελατών, ότι λαμβανομένης υπόψη της φύσης των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών , ο πελάτης είναι ικανός να λάβει μόνος του επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχουν αυτοί. Ως κριτήρια για την αξιολόγηση της πείρας και των γνώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανάλογα τα κριτήρια καταλληλότητας που χρησιμοποιούνται στους διαχειριστές και στους διευθυντές εταιριών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή.
Για να δεχθεί η EUROCORP την παραίτηση από το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και ν’ αντιμετωπίσει τον πελάτη ως επαγγελματία θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον δυο από τα ακόλουθα κριτήρια
(α) ο πελάτης να πραγματοποίησε κατά μέσο όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στην σχετική αγορά στην διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων
(β) η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη (καταθέσεις μετρητών και χρηματοπιστωτικά μέσα) υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000)
(γ) ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί 1 έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στο χρηματοπιστωτικό τομέα η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών.
Οι πελάτες αυτοί μπορούν να παραιτηθούν από την προστασία των κανόνων συμπεριφοράς ακολουθώντας την κάτωθι διαδικασία:
(α) οι πελάτες γνωστοποιούν γραπτώς στην την επιθυμία τους ν’ αντιμετωπισθούν ως επαγγελματίες πελάτες, είτε γενικά είτε για μια συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή είτε για ένα είδος συναλλαγών ή προϊόντων
(β) η EUROCORP τους αποστέλλει γραπτή προειδοποίηση στην οποία διευκρινίζει σαφώς την προστασία και τα δικαιώματα αποζημίωσης που ενδέχεται ν’ απολέσουν
(γ) οι πελάτες δηλώνουν γραπτώς, σε έγγραφο χωριστό από την σύμβαση, ότι έχουν επίγνωση των συνεπειών που έχει η απώλεια αυτής της προστασίας

Κατηγοριοποίηση πελατών

Οι ΕΠΕΥ ταξινομούν τους πελάτες ως ιδιώτες ή επαγγελματίες σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική και τις διαδικασίες που έχουν θεσπίσει εγγράφως. Τυχόν μεταβολές της εσωτερικής πολιτικής και των διαδικασιών ΕΠΕΥ δεν επηρεάζει την κατηγοριοποίηση που ήδη έχει γίνει.
Οι επαγγελματίες πελάτες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Eurocorp κάθε μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει την ταξινόμηση τους. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας πελάτης δεν πληροί τους όρους με τους οποίους ταξινομήθηκε ως επαγγελματίας πελάτης, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και τον ταξινομεί ως ιδιώτη, αφού τον ενημερώσει σχετικά.

 

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:
Κατηγοριοποίηση

Cannot retrieve http://vtickersrv.monopoly.gr/eurocorp.htm

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. more information

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Close