EUROCORP

Αγορά Στόχου

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Ορισμοί

Επίπεδο Γνώσεως και Εμπειρίας επενδυτή
Ως επενδυτής χωρίς καμία έως βασική γνώση και εμπειρία ορίζεται ο επενδυτής με τα εξής χαρακτηριστικά:
• Έχει βασική γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων (ένας επενδυτής με βασική γνώση μπορεί να πάρει
επενδυτική απόφαση βασιζόμενος στα κανονιστικώς ρυθμιζόμενα και εγκεκριμένα έγγραφα ή με την βοήθεια βασικών
πληροφοριών που παρέχονται από τον διανομέα του χρηματοπιστωτικού μέσου).
• Δεν έχει εμπειρία σε συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ήτοι επενδύει για πρώτη φορά.
Ως επενδυτής με μέση γνώση και εμπειρία ορίζεται ο επενδυτής με ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:
• Έχει μέση γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων (ένας επενδυτής με μέση γνώση μπορεί να πάρει επενδυτική
απόφαση βασιζόμενος στα κανονιστικώς ρυθμιζόμενα και εγκεκριμένα έγγραφα λαμβάνοντας υπ όψιν την γνώση και τις
πληροφορίες των συγκεκριμένων κινδύνων που αναδεικνύονται μέσα από τα έγγραφα αυτά μόνο).
• Έχει μικρή εμπειρία σε συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
Ως επενδυτής με καλή γνώση και εμπειρία ορίζεται ο επενδυτής με ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:
• Έχει καλή γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και των επενδυτικών συναλλαγών.
• Έχει καλή εμπειρία σε συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, μεταξύ άλλων, μπορεί να συνδυάζεται με εμπειρία που
προκύπτει από υπηρεσίες παροχής επενδυτικής συμβουλής.
Ως επενδυτής με ιδιαίτερη καλή γνώση και εμπειρία ορίζεται ο επενδυτής με ένα ή περισσότερα από τα εξής
χαρακτηριστικά:
• Έχει ιδιαίτερη καλή γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και των επενδυτικών συναλλαγών .
• Έχει ιδιαίτερη καλή εμπειρία σε συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, η οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να συνδυάζεται
με εμπειρία που προκύπτει από υπηρεσίες παροχής επενδυτικής συμβουλής.

Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως

Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως (SRRI – Synthetic Risk & Reward Indicator) μετρά το επίπεδο κινδύνου που
συνδέεται με την επένδυση στο χρηματοπιστωτικό μέσο. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 1-7, με το 1 να εκφράζει
τον χαμηλότερο κίνδυνο. Η χαμηλότερη κλίμακα (1) δεν αντιστοιχεί σε μηδενικό κίνδυνο ή εγγυημένου κεφαλαίου
επενδύσεις. Ο χαμηλός κίνδυνος συνδέεται με χαμηλότερη μεταβλητότητα και συνήθως μικρότερες αποδόσεις αλλά σε
καμία περίπτωση η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο, ενώ όσο υψηλότερη είναι η
κατηγορία κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου και η πιθανή απόδοση αυτού.
Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και αυτά ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το
μελλοντικό προφίλ κινδύνου του χρηματοπιστωτικού μέσου. Η κατηγορία κινδύνου που παρουσιάζεται δεν είναι
εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.
Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως στα ομόλογα μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση σε αυτά. Ο
δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 2-7, με το 2 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο ομολόγων υψηλότερης
πιστοληπτικής διαβαθμίσεως (ΑΑΑ).

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου

 

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI – Summary Risk Indicator) μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την
επένδυση σε συσκευασμένο επενδυτικό προϊόν ή σε επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση (PRIIPs – Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με επενδύσεις σε PRIIPs είναι ο κίνδυνος
της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Προκειμένου οι ιδιώτες επενδυτές να κατανοήσουν
πλήρως αυτούς τους κινδύνους, πληροφορίες σχετικά με αυτούς συγκεντρώνονται στο μέτρο του δυνατού και να
παρουσιάζονται με αριθμητικά στοιχεία ως ενιαίος συνοπτικός δείκτης κινδύνου με επαρκείς αναλυτικές εξηγήσεις. Ο
δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 1-7, με το 1 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο. Ο δείκτης βασίζεται στην
παραδοχή ότι ο πελάτης θα διακρατήσει το προϊόν για x μήνες. Εάν ο πελάτης ρευστοποιήσει σε πρώιμο στάδιο, ο
πραγματικός κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος, και άρα ο πελάτης να εισπράξει λιγότερα. Ο χαμηλός κίνδυνος
συνδέεται με χαμηλότερη μεταβλητότητα και συνήθως μικρότερες αποδόσεις αλλά σε καμία περίπτωση η χαμηλότερη
κατηγορία κινδύνου δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο, ενώ όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη
είναι η μεταβλητότητα του προϊόντος και η πιθανή απόδοση αυτού. Η κατηγορία κινδύνου που αποδίδεται σε ένα προϊόν
δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.

Προσδιορισμός Αγοράς – Στόχου

Σε ποιους απευθύνεται. Ενδεικτικές Κατηγορίες Επενδυτικών Προϊόντων. Ποιοι πελάτες αποκλείονται.
Ιδιώτες πελάτες χωρίς καμία
έως βασική Γνώση και Εμπειρία
στα Χρηματοπιστωτικά Μέσα,
καμία ανοχή σε ζημία, πολύ
συντηρητικό προφίλ με
απόλυτη προτεραιότητα στην
διατήρηση των κεφαλαίων τους
και ανεξαρτήτως του χρονικού
ορίζοντα της επένδυσης.
Βασική Γνώση –SRRI & SRI up
to 2
Απλά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής
διαβάθμισης -έως ΑΑ- και Αμοιβαία
Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και
άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 1-2.
Ιδιώτες πελάτες-Επαγγελματίες
πελάτες- Επιλέξιμοι
αντισυμβαλλόμενοι με μέση
γνώση και εμπειρία στα
Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μικρή
ανεκτή ζημία, συντηρητικό –
ισορροπημένο προφίλ με στόχο
την επίτευξη εισοδήματος /
υπεραξίας, ανεξαρτήτως του
χρονικού ορίζοντα της
επένδυσης.
Μέση Γνώση-
Προϊόντα με SRRI & SRI up to 3
Απλά Ομόλογα πιστοληπτικής
διαβάθμισης-από ΑΑ έως ΒΒ-, Απλά
Ομόλογα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο
Αθηνών και Α/Κ Διαχείρισης
Διαθεσίμων, Μετοχές και
Διαπραγματεύσιμα Α/Κ μετοχικών
δεικτών και μετοχών χωρίς μόχλευση,
Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 1-4,
Δομημένες Καταθέσεις, Stock Lending,
Ιδιώτες πελάτες χωρίς καμία έως βασική
Γνώση και Εμπειρία στα Χρηματοπιστωτικά
Μέσα, καμία ανοχή σε ζημία, πολύ
συντηρητικό προφίλ με απόλυτη
προτεραιότητα στην διατήρηση των
κεφαλαίων τους.
Βασική Γνώση –SRRI & SRI up to 2
Ιδιώτες πελάτες-Επαγγελματίες
πελάτες-Επιλέξιμοι
αντισυμβαλλόμενοι με καλή
γνώση και εμπειρία στα
Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μεσαία ανοχή σε ζημία,
ισορροπημένο προφίλ με
σκοπό τους την επίτευξη
εισοδήματος / υπεραξίας,
ανεξαρτήτως του χρονικού
ορίζοντα της επένδυσης.
Καλή Γνώση –
Προϊόντα με SRRI & SRI up to
5.
Απλά και Πολύπλοκα κρατικά
Ομόλογα πιστοληπτικής διαβάθμισης –
από ΑΑ έως ΒΒ -, Απλά Εταιρικά ή
Εταιρικά Ομόλογα Ομόλογα εισηγμένα
στο Χ.Α., ή εισηγμένα σε ρυθμιζόμενη
αγορά που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως σύνθετα,, Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων
Μετοχές και Διαπραγματεύσιμα Α/Κ
μετοχικών δεικτών και μετοχών χωρίς
μόχλευση, Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI
1-5, Δομημένες Καταθέσεις, Stock
Lending, Επενδύσεις με μόχλευση-
margin, , Παράγωγα futures – long
options – short options – covered,
Σύνθετα ETF, Warrants
Ιδιώτες πελάτες χωρίς καμία έως και μέση
βασική Γνώση και Εμπειρία στα
Χρηματοπιστωτικά Μέσα, με καμία ή μικρή
ανοχή σε ζημία, με συντηρητικό ή και
ισορροπημένο προφίλ με απόλυτη προτεραιότητα στην διατήρηση των
κεφαλαίων τους και ανεξαρτήτως του
χρονικού ορίζοντα της επένδυσης.
Βασική ή Μέση Γνώση –SRRI & SRI up to 3
Ιδιώτες πελάτες-Επαγγελματίες
πελάτες – Επιλέξιμοι
αντισυμβαλλόμενοι με ιδιαίτερη
καλή γνώση και εμπειρία σε
Χρηματοπιστωτικά Μέσα,
μεγάλη ανοχή σε ζημιά και
επιθετικό/κερδοσκοπικό προφίλ
με σκοπό την επίτευξη
υπεραξίας ανεξαρτήτως του
χρονικού ορίζοντα της
επένδυσης.
Ιδιαίτερη καλή γνώση –
Προϊόντα με SRRI & SRI up to 7
Απλά και Πολύπλοκα εταιρικά ή κρατικά
Ομόλογα ανεξάρτητα από την
πιστοληπτική διαβάθμιση εισηγμένα στο
Χρηματιστήριο Αθηνών ή εισηγμένα σε
ρυθμιζόμενη αγορά που έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως σύνθετα,Α/Κ
Διαχείρισης Διαθεσίμων,Μετοχές και
Διαπραγματεύσιμα Α/Κ μετοχικών
δεικτών και μετοχών χωρίς μόχλευση,
Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 1-7,
Δομημένες Καταθέσεις, Stock Lending,
Επενδύσεις με μόχλευση-margin,
Δομημένες Καταθέσεις Stock Lending,
Παράγωγα futures – long options – short
options – covered, Σύνθετα ETF,
Warrants Uncovered θέσεις σε
παράγωγα, Συμβόλαια επί διαφορών
(CFDs), προϊόντα FOREX και προϊόντα
FOREX μόχλευση.
Ιδιώτες πελάτες χωρίς καμία έως βασική
Γνώση και Εμπειρία στα Χρηματοπιστωτικά
Μέσα, καμία ανοχή σε ζημία, πολύ
συντηρητικό προφίλ με απόλυτη
προτεραιότητα στην διατήρηση των
κεφαλαίων τους και ανεξαρτήτως του
χρονικού ορίζοντα της επένδυσης.
Βασική Γνώση –SRRI & SRI up to 2
Ιδιώτες πελάτες-Επαγγελματίες πελάτες-
Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους με μέση
γνώση και εμπειρία στα Χρηματοπιστωτικά
Μέσα, μικρή ανεκτή ζημία, συντηρητικό –
ισορροπημένο προφίλ με στόχο την
επίτευξη εισοδήματος / υπεραξίας,
ανεξαρτήτως του χρονικού ορίζοντα της
επένδυσης.
Μέση Γνώση-SRRI & SRI up to 3
Ιδιώτες πελάτες-Επαγγελματίες πελάτες-
Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους με καλή
γνώση και εμπειρία στα Χρηματοπιστωτικά
Μέσα, μεσαία ανοχή σε ζημία,
ισορροπημένο προφίλ με σκοπό τους την
επίτευξη εισοδήματος / υπεραξίας,
ανεξαρτήτως του χρονικού ορίζοντα της
επένδυσης.
Καλή Γνώση -SRRI & SRI up to 5.

Σύμφωνα με το Νόμο 4514/2018 και τις εξουσιοδοτικές αποφάσεις, απαιτείται ο προσδιορισμός της αγοράς στόχου για
κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που κατασκευάζουν ή διαθέτουν οι εταιρείες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, ώστε να
είναι σε θέση να γνωρίζουν οι πελάτες τους εάν το χρηματοπιστωτικό μέσο ή/και τα προϊόντα στα οποία επιθυμούν να
επενδύσουν είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους τους, ή εάν δεν είναι συμβατά με τις ανάγκες
των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCORP ΑΕΠΕΥ σας ενημερώνει ότι, στην περίπτωση παροχής της επενδυτικής
υπηρεσίας λήψης – διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, η EUROCORP ΑΕΠΕΥ ενδέχεται να μην διαθέτει το σύνολο των
απαιτούμενων πληροφοριών για τους πελάτες της υπηρεσίας αυτής αλλά η ενημέρωσή της να περιορίζεται, κατά κύριο
λόγο, στη γνώση και εμπειρία τους. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, καθώς η EUROCORP ΑΕΠΕΥ δε δύναται να
προσδιορίσει την αγορά – στόχο για τους πελάτες αυτούς και ούτε να τους εντάξει στην αντίστοιχη κατηγορία. η υποχρέωσή
της καλύπτεται με την γνωστοποίηση της αγοράς στόχου για κάθε κατηγορία προϊόντος. Οι περιγραφές της αγοράς στόχου
που παρατίθενται ανωτέρω αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν είναι εξαντλητικές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε περίπτωση που δοθούν διαφορετικές ή περισσότερο εξειδικευμένες περιγραφές της
αγοράς – στόχου από τον Κατασκευαστή των χρηματοπιστωτικών μέσων/των προϊόντων ή σε κάθε περίπτωση
εξειδικευθούν περαιτέρω από την εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον διενεργήσετε αυτοβούλως συναλλαγές μέσω της
EUROCORP ΑΕΠΕΥ, στο πλαίσιο της παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης – διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών,
θεωρούμε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη αναφορικά με τη συμβατότητα των χρηματοπιστωτικών
μέσων/ των επενδυτικών προϊόντων στα οποία θα επιλέξετε να συναλλαχθείτε, ως προς τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και
τους στόχους σας, λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω αντιστοίχιση της αγοράς – στόχου και χρηματοπιστωτικών μέσων/
επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τους κινδύνους που ενέχει κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο/επενδυτικό προϊόν, των
οποίων έχετε λάβει γνώση και αποδεχθεί.

Cannot retrieve http://vtickersrv.monopoly.gr/eurocorp.htm

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. more information

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Close