EUROCORP

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 14/09/2021

ΠΡΟΦ: Ο Όμιλος Profile Software ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους βάσει των οποίων ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 17% σε ετήσια σύγκριση για τα διαμορφωθεί στα 8,04 εκατ. ευρώ λόγω της ανάληψης νέων έργων, της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η Εταιρία καθώς και της εξαγοράς της Centevo στη Σκανδιναβία, τα προϊόντα της οποίας που αφορούν λογισμικό για Asset / Fund Management έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς στο χαρτοφυλάκιο της Εισηγμένης και διατίθενται διεθνώς. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό συνθέτουν το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 28% για να ανέλθουν στα 2,4 εκατ. ευρώ με το αντίστοιχο λειτουργικό περιθώριο να φθάνει στο 30%. Τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων διπλασιάστηκαν για να διαμορφωθούν σε 1,07 εκατ. ευρώ με τα καθαρά διαθέσιμα να βρίσκονται στο ικανοποιητικό επίπεδο των 7,5 εκατ. ευρώ.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 09/09/2021

ΟΠΑΠ: Ο Οργανισμός ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους βάσει των οποίων τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν στα 570,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας θετική ετήσια μεταβολή 12,2% παρά τις κατά 40% λιγότερες ημέρες λειτουργίας των καταστημάτων. Τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν για να ανέλθουν στα 204,8 εκατ. ευρώ και με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 82,1 εκατ. ευρώ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020 (ήτοι αύξηση 301,8%). Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα 69 εκατ. ευρώ έναντι 30,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή μικτού προμερίσματος για τη χρήση του 2021 ύψους 0,10 ευρώ / μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τετάρτη 20 Οκτωβρίου και η καταβολή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα επανεπένδυσης σε μετοχές.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 08/09/2021

ΑΡΑΙΓ: Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου οι ομολογίες της θα είναι διαπραγματεύσιμες δίχως το δικαίωμα είσπραξης του 5ου τοκομεριδίου. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων είναι 18,5 ευρώ / ομολογία που έχει υπολογισθεί με ετήσιο επιτόκιο 3,6% και με την καταβολή να έχει ορισθεί για τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 07/09/2021

ΜΥΤΙΛ: Η Mytilineos μέσω του τομέα ανάπτυξης ΑΠΕ υπέγραψε συμφωνία με την Enel Green Power Romania για την πώληση χαρτοφυλακίου έργων ηλιακής ενέργειας ισχύος περίπου 90 MW στη Ρουμανία, που συγκεκριμένα αποτελείται από δύο φωτοβολταϊκά πάρκα που θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2023.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 02/09/2021

MOH: Στο πλαίσιο ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, η Διοίκηση της Εισηγμένης εξετάζει το ενδεχόμενο διανομής προμερίσματος στο τέταρτο τρίμηνο με πιο πιθανό μήνα το Νοέμβριο, δίχως ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Επίσης, αναμένεται σημαντική ενίσχυση των περιθωρίων στα επόμενα τρίμηνα με τις πωλήσεις να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο και ενδεικτικά ο Αύγουστος ήταν στα ίδια επίπεδα με τον ίδιο μήνα δύο χρόνια πριν.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτήν την λεπτομερή οικονομική ενημέρωση σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω :

DAILY-02-09-21

Disclaimer

Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία “EUROCORP” μέσω της ιστοσελίδας eurocorp.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερομένης στην ιστοσελίδα εταιρείας ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Error Page

GlobalSoft Perquote Server 1.0.2.9

    Error 404:   

    The page requested not found!

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. more information

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Close