EUROCORP

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 19/05/2020

ΙΑΣΩ: Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2019 βάσει των οποίων ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση 3,57% στα 95,7 εκατ. ευρώ, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 7,84 εκατ. ευρώ με σημαντική πτώση 69,5% λόγω των προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων της θυγατρικής ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ με τα κέρδη μετά φόρων να καταλήγουν σε αρνητικό αποτέλεσμα 10,82 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,68 εκατ. ευρώ το 2018 (στα μεγέθη του 2018 περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-5/4 της πωληθείσας θυγατρικής ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ). Όσον αφορά τις επιπτώσεις της Πανδημίας μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα της Εταιρίας στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και Απρίλιου ήταν καθοδικά, καθώς η πτώση των περιστατικών σε συγκεκριμένους τομείς όπως διαγνωστικός, παιδιατρική νοσηλεία και εκείνος των χειρουργικών επεμβάσεων υπερβαίνει το 50%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 18/05/2020

ΠΕΙΡ: Η Τράπεζα πραγματοποίησε τις πρώτες εκταμιεύσεις δανείων, μέσω του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ, προς επιχειρήσεις που επλήγησαν για κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου. Ειδικότερα έχει δεχθεί το 44% των συνολικών αιτημάτων του προγράμματος και έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.000 δάνεια συνολικού ποσού 110 εκατ. ευρώ.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 15/05/2020

ΟΤΕ: Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α΄ Τρίμηνο 2020 βάσει των οποίων τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 3,6% στα 941,1 εκατ. ευρώ και 347,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας να διαμορφώνονται στα 112,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια θετική μεταβολή 78,9%.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 14/05/2020

ΤΙΤΑΝ: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2020 βάσει των οποίων ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,1% για να ανέλθει στα 384,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην ανθεκτικότητα των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ισχυρή ζήτηση των Η.Π.Α. και παρά την επιβράδυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω της Πανδημίας από τα μέσα Μαρτίου. Τα EBITDA ωστόσο κατέγραψαν απώλειες 8,5% για να φθάσουν στα 40,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης κόστους ποσού 10 εκατ. ευρώ που αφορά την ετήσια συντήρηση του εργοστασίου στη Φλόριντα που πέρυσι είχε πραγματοποιηθεί στο δεύτερο τρίμηνο. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν αρνητικά κατά 15,8 εκατ. ευρώ από ζημίες 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 13/05/2020

ΛΑΜΔΑ / ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Η Hard Rock δίνει συνέχεια στη δικαστική διαμάχη που αφορά τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό της παραχώρησης της άδειας Καζίνο στο Ελληνικό, καθώς υπέβαλε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της απόφασης που εξέδωσε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στις 13 Μαρτίου 2020. Η διαγωνιστική ωστόσο διαδικασία συνεχίζεται, ενώ υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η Επιτροπή Παιγνίων δε δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες βεβαιώσεις από τη μοναδική Κοινοπραξία που διεκδικεί την Άδεια από τη στιγμή που τα ήδη έγγραφα και πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί είναι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως εάν η οικονομική κατάσταση λόγω της Πανδημίας έχει επιδεινωθεί και επηρεάσει αρνητικά τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της Κοινοπραξίας, ειδικά μετά τα δημοσιεύματα για την αμερικανική εταιρία και την υποβάθμισή της από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s στην κατηγορία Caa2 με αποτέλεσμα τα ομόλογά της να είναι χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και να χαρακτηρίζονται ως υψηλού ρίσκου.

περισσότερα    

Disclaimer

Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία “EUROCORP” μέσω της ιστοσελίδας eurocorp.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερομένης στην ιστοσελίδα εταιρείας ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Error Page

GlobalSoft Perquote Server 1.0.2.9

    Error 404:   

    The page requested not found!

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. more information

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Close