EUROCORP

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 30/09/2019

ΙΝΤΚΑ: Στο πρώτο εξάμηνο 2019 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 230,9 εκατ. ευρώ (+15%) με τα EBITDA στα 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε λόγω της θυγατρικής IDE καθώς παρουσιάζει μεγάλη ανισοκατανομή στο πρόγραμμα τιμολογήσεων της καταγράφοντας χαμηλό όγκο πωλήσεων, εικόνα ωστόσο που θα αναστραφεί στο τελευταίο τρίμηνο βάσει του χρόνου ωρίμανσης των συμβάσεων της. Επιδείνωση καταγράφηκε στο τελικό αποτέλεσμα με τις ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας να διευρύνονται από 799 χιλ ευρώ (Η1 2018) σε 3,86 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 164 εκατ. ευρώ έναντι 133 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.

ΕΛΠΕ: Υπερκάλυψη είχε η έκδοση του πενταετούς ομόλογου καθώς αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να φθάνουν τα 1,5 δις ευρώ και με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125%.

INFORM ΛΥΚΟΣ: Οι ενοποιημένες πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο 2019 παρουσίασαν αύξηση 10,2% για να ανέλθουν στα 38,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του έργου παραγωγής ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία με τα κέρδη μετά φόρων στα 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 38 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 27/09/2019

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 58,1 εκατ. ευρώ από 53,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με τα EBITDA στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ. Η περαιτέρω πτώση των τιμών των πρώτων υλών συνέπεια της συνεχιζόμενης αστάθειας στη διεθνή αγορά χάλυβα, λόγω κάμψης της διεθνούς ζήτησης και επιβολής δασμών, αλλά και του δύσκολου περιβάλλοντος στην εσωτερική αγορά με τον οξυμένο ανταγωνισμό και υψηλού κόστους χρηματοδότησης, πίεσαν τα αποτελέσματα με τις ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας να διευρύνονται από 552 χιλ. ευρώ σε 1,254 εκατ. ευρώ.

ΟΛΠ: Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 70,6 εκατ. ευρώ (+11,20%) έναντι 63,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των προβλητών II και III, των εσόδων από τον κλάδο κρουαζιέρας όπως και ναυπηγο-επισκευής και ακτοπλοϊας. Οι αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν περίπου κατά 800 χιλ. ευρώ λόγω χορήγησης κινήτρων εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 15,875 εκατ. ευρώ (+19,7%) έναντι 13,260 εκατ. ευρώ και με το δείκτη κυκλοφορικής ρευστότητας στο ιδιαίτερα θετικό 2,14.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 26/09/2019

ΔΕΗ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019 και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους αναλυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από όλες τις κατηγορίες πελατών ανέρχονται κοντά στα 2,8 δις ευρώ εκ των οποίων τα 318 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό

ΟΛΠ: Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων έδωσε το «πράσινο φως» για το αναθεωρημένο master plan της Cosco περιλαμβάνοντας ωστόσο δύο εκκρεμότητες που αφορά τους δύο μόλους της Δραπετσώνας που θα επανεξετασθούν όταν ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, καθώς ο χρόνος μελέτης δεν κρίθηκε επαρκής. Οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΗ και ναυπηγο-επισκευαστές έναντι μισθώματος, ενώ οι επενδυτές σχεδιάζουν να δημιουργήσουν νέο προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 25/09/2019

ΔΕΗ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2,3 δις ευρώ με τα προσαρμοσμένα EBITDA μόλις στα 9,3 εκατ. ευρώ που αποδεικνύει ότι η Εταιρία δεν έχει όφελος από την κύρια δραστηριότητά της που οδηγεί σε συνεχόμενες ζημίες που διαμορφώθηκαν στα 274,8 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, προκειμένου να συνεχίσει η Εταιρία τη λειτουργία της ικανοποιώντας τις υποχρεώσεις της προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προμηθευτές έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα από Κυβέρνηση και νέα Διοίκηση όπως: εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης διάρκειας ύψους 238,1 εκατ. ευρώ, αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των εκπτώσεων συνέπειας, είσπραξης εντός του πρώτου τριμήνου 2020 από το Ελληνικό Δημόσιο της προπληρωμής της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων του για το 2020, πρόσθετα έσοδα από την αναγνώριση Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας παρελθόντων ετών ύψους 200 εκατ. ευρώ, τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, έμφαση στη μείωση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Με όλες τις παραπάνω δράσεις ο Ορκωτός Ελεγκτής αποτυπώνει την άρση της αβεβαιότητας για την επιχείρηση.

ΜΙΓ: Ένα από τα εμπόδια της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση των 250 εκατ. ευρώ με το Fund Farallon φαίνεται ότι είναι το επιτόκιο 11%.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 24/09/2019

ΜΙΓ: Σύμφωνα με δημοσιεύματα εμφανίζεται εμπλοκή μεταξύ της εισηγμένης και του αμερικανικού Fund Farallon που αφορά τη χρηματοδότηση των 250 εκατ. ευρώ, καθώς κάποιοι όροι που τίθενται στη διαπραγμάτευση θεωρούνται ακραίοι.
ΛΑΜΔΑ: Συμμετοχή στο μεγάλο έργο του Ελληνικού φαίνεται να σκέφτεται το επενδυτικό Fund Al Rayyan από το Κατάρ, απόφαση η οποία ληφθεί μόλις εξετασθούν πλήρως τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επένδυσης.

περισσότερα    

Disclaimer

Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία “EUROCORP” μέσω της ιστοσελίδας eurocorp.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερομένης στην ιστοσελίδα εταιρείας ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Error Page

GlobalSoft Perquote Server 1.0.2.9

    Error 404:   

    The page requested not found!

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. more information

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Close