EUROCORP SECURITIES S.A.

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

Image for Markets in Financial Instruments Directive

Εισαγωγή

Η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες πάνω σε χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας 2004/39/ΕΚ (MiFID) και του ελληνικού νόμου 3606/2007 (ΦΕΚ Α’195/17.8.2007) όπως ισχύει σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Νοεμβρίου 2007. Μέσα σ’ αυτό το θεσμικό πλαίσιο και με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών των πελατών της, η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ δεσμεύεται να εκτελεί τις εντολές τους σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Με βάση το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και με σκοπό την μεγαλύτερη προστασία των επενδυτών η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε επαγγελματίες και μη επαγγελματίες πελάτες.

Η πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης που έχουμε θεσπίσει εγγυάται ότι έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ώστε κατά την εκτέλεση των εντολών των πελατών μας, να εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για αυτούς λαμβάνοντας υπόψη την τιμή, το κόστος, την ταχύτητα εκτέλεσης, την πιθανότητα εκτέλεσης και εκκαθάρισης, τη φύση και το μέγεθος της εντολής ή οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της εντολής.

Η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει, κατά την εκτέλεση των εντολών των πελατών της το βέλτιστο αποτέλεσμα γι’ αυτούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που υπάρχουν από μέρους του πελάτη συγκεκριμένες οδηγίες, η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ θα εκτελεί την εντολή του σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Εκτέλεση εντολής

Για κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ θα εκτελεί αυτόματα τις εντολές αγοράς και πώλησης στην κύρια αγορά, που εξ ορισμού προσφέρει την μεγαλύτερη ρευστότητα ή το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.

Σε συνάρτηση του μεγέθους και της φύσης της εντολής που διεκπεραιώνει η εταιρία, μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια άλλη ΕΠΕΥ που επιλέγεται, με γνώμονα την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη.

Μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων μας για την βέλτιστη εκτέλεση, λαμβάνουμε υπόψη μας εκτός από τη ρευστότητα και τους παρακάτω παράγοντες για να επιλέξουμε τον τόπο εκτέλεσης της εντολής :

 • Τιμή διαπραγμάτευσης
 • Κόστος συναλλαγής (προμήθειες για την εκτέλεση της συναλλαγής σε συγκεκριμένο τόπο, κόστη εκκαθάρισης) το οποίο μπορεί άμεσα ή έμμεσα να την επιβαρύνει
 • Ταχύτητα εκτέλεσης στην αγορά
 • Πιθανότητα εκτέλεσης και εκκαθάρισης της συναλλαγής
 • Την δυνατότητα που έχει ο τόπος εκτέλεσης να διαχειρίζεται πολύπλοκες εντολές
 • Τους όρους εκκαθάρισης της εντολής και
 • Κάθε άλλο παράγοντα σχετικό με την εκτέλεση της εντολής

Το νόμισμα διαπραγμάτευσης του κάθε μέσου δεν επηρεάζει την επιλογή του τόπου εκτέλεσης.

Η σημαντικότητα των ανωτέρω παραγόντων καθορίζεται από την Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ ανάλογα με τα κριτήρια που καθορίζονται παρακάτω. Η σημαντικότητα των παραγόντων αυτών εφόσον υπάρξουν ιδιαίτερες συγκυρίες στις αγορές δίνατε, να μεταβληθεί.

Για το μη επαγγελματία πελάτη (ιδιώτη), το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθορίζεται με βάση την τιμή και τα κόστη, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντές μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί αν καθορίζουν την επίτευξη της καλύτερης τιμής και του κόστους.

Για τους επαγγελματίες πελάτες η τιμή και τα κόστη θεωρούνται γενικά οι σημαντικότεροι παράγοντες, παρά ότι λαμβάνουμε υπόψη μας κατά περίπτωση και τους υπόλοιπους παράγοντες ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, όταν οι παράγοντες αυτοί επιτρέπουν την βελτίωση της τιμής.

Η βέλτιστη εκτέλεση αφορά την διαδικασία που εφαρμόζει η εταιρία μας και όχι την υποχρέωση αποτελέσματος από μέρους μας. Έτσι όταν εκτελεί μια εντολή πελάτη, οφείλει η εταιρία να την εκτελεί σύμφωνα με την παρούσα πολιτική της αλλά δεν εγγυάται ότι η καλύτερη τιμή μπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Οι παράγοντες επιλογής του τόπου μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτέλεσμα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε συναλλαγής.

Σε κάποιες ειδικές συνθήκες η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης μπορεί να μην εφαρμόζεται, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις έντονων αναταράξεων των αγορών ή/και βλάβη των εσωτερικών και εξωτερικών συστημάτων εκτέλεσης εντολών. Σε αυτή την περίπτωση, το μοναδικό κριτήριο θα είναι η δυνατότητα εκτέλεσης της εντολής. Σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορεί η εταιρία να έχει πρόσβαση σε όλους τους τόπους εκτέλεσης που έχει επιλέξει.

Κριτήρια εκτέλεσης

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ λαμβάνει υπόψη της συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να προσδιορίσει την σειρά προτεραιότητας των παραγόντων επιλογής του τόπου εκτέλεσης (όταν για το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο υπάρχουν πέραν του ενός τόποι εκτέλεσης). Τα κριτήρια εκτέλεσης που λαμβάνονται υπόψη είναι :

 • Τα χαρακτηριστικά του πελάτη (επαγγελματίας, μη επαγγελματίας)
 • Τα χαρακτηριστικά της εντολής
 • Τα χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου που αφορά την εντολή
 • Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης
 • Κάθε άλλη παράμετρο που ισχύει δεδομένη στιγμή σε δεδομένη αγορά.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, ο τρόπος εκτέλεσης θα αποσκοπεί με σειρά προτεραιότητας :

 • Να αναζητά τον τόπο εκτέλεσης που επιτρέπει την εκτέλεση της εντολής στην ολότητα της με την μεγαλύτερη πιθανότητα πραγματοποίησης, θεωρώντας ότι είναι προτιμότερο η εκτέλεση της εντολής να ολοκληρωθεί σε ένα τόπο για λόγους αποτελεσματικότητας της post-trade διαδικασίας εκκαθάρισης.
 • Να βελτιστοποιεί την συνολική τιμή της εντολής περιλαμβάνοντας την τιμή εκτέλεσης και το συνολικό κόστος για την διεκπεραίωση της εντολής.
 • Να ελαχιστοποιεί την επίδραση της εντολής στη διαμόρφωση τιμής στον τόπο εκτέλεσης.

Σε κάθε περίπτωση, για τους μη επαγγελματίες πελάτες (ιδιώτες), μέσω της ιεράρχησης των κριτηρίων εκτέλεσης εντολής θα μπορεί να τους παρέχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με βάση την συνολική τιμή (τιμή εκτέλεσης, κόστος εκτέλεσης, κόστος διεκπεραίωσης και εκκαθάρισης των συναλλαγών).

Λήψη και Διαβίβαση

Στις αγορές που δεν είναι μέλος η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ, η εκτέλεση των εντολών θα γίνεται μέσω άλλων ΕΠΕΥ. Σε αυτή την περίπτωση η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ λαμβάνει και διαβιβάζει τις εντολές σας σε άλλη μεσολαβούσα ΕΠΕΥ. Όταν λαμβάνουμε και διαβιβάζουμε εντολές πελατών μας, ενεργούμε με τρόπο που να διασφαλίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τα συμφέροντα τους. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα επαρκή μέτρα προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όταν η εταιρία διαβιβάζει τις εντολές των πελατών της σε άλλες ΕΠΕΥ, οι οποίες υπόκεινται και οι ίδιες στις υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης που επιβάλει η MiFID, θεωρεί ότι ανταποκρίνεται επαρκώς στην υποχρέωση της για βέλτιστη εκτέλεση :

 • Επιλέγει την ή τις ΕΠΕΥ που διασφαλίζουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πελάτες της. Εμπιστεύεται ιδιαίτερα ΕΠΕΥ που υπόκεινται και οι ίδιες στις απαιτήσεις της MiFID και στις υποχρεώσεις της βέλτιστης εκτέλεσης.
 • Εξασφαλίζει ότι η πολιτική εκτέλεσης εντολών τους είναι συμβατές με την δική πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης όπως περιγράφετε με την παρούσα.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την ποιότητα εκτέλεσης εντολών και προβαίνει σε διόρθωση κάθε πιθανής ανεπάρκειας.

Συγκεκριμένες οδηγίες πελάτη – εξαιρέσεις

Σε περίπτωση που ο πελάτης δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του, η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορούν να προκαλέσουν οι οδηγίες αυτές σε βάρος του πελάτη. Η υποχρέωση της Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται αποκλειστικά στην καταβολή από μέρους της, κάθε δυνατής προσπάθειας προκειμένου να επιτευχθεί η εντολή του πελάτη. Οι συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη μπορούν να εμποδίσουν την εταιρία να λάβει όλα τα μέτρα που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

Αναφορικά με τις εντολές σε δικαιώματα προαίρεσης (options) ο πελάτης θα πρέπει κατά την εντολή του να προσδιορίζει επακριβώς τον τόπο στον οποίο θέλει να εκτελεστεί η εντολή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο της θέσης στα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης θα γίνεται στον τόπο ανοίγματος της θέσης.

Όταν η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να προβεί στην ρευστοποίηση μίας θέσης πελάτη (για παράδειγμα σε περιπτώσεις ανεπάρκειας υπολοίπου ή μη κάλυψης συμβατικής υποχρέωσης του πελάτη σύμφωνα με τους γενικούς όρους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών) δεν θεωρείται ότι η εν λόγω εντολή υπόκειται στις υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης.

Αξιολόγηση της πολιτικής εκτέλεσης

Κάθε χρόνο η εταιρία θα προβαίνει σε επαναξιολόγηση της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης καθώς και μετά από κάθε σημαντική μεταβολή των συστημάτων εκτέλεσης ή/και διαβίβασης εντολών, με σκοπό την σταθερή εξασφάλιση το καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για όλους τους πελάτες της. Ως εκ τούτου, η εταιρία ενδέχεται να προβεί σε τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής θα γνωστοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρίας: www.eurocorp.gr.

Κυριότεροι τόποι εκτέλεσης

Ενδεικτικά οι κυριότεροι τόποι εκτέλεσης και οι συνεργαζόμενες εταιρίες είναι οι ακόλουθες :

Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ Μέλος του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: εκτέλεση εντολών σε μετοχές, παράγωγα και άλλα διαπραγματεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.
Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ Μέλος του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: εκτέλεση εντολών σε μετοχές και άλλα διαπραγματεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.
Συνεργαζόμενη εταιρία Αντικείμενο Συνεργασίας
Credit Agricole Cheuvreux Υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη.
Newedge Group (πρώην Calyon Financial SNC) Υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για τις Διεθνείς Αγορές (CBOE, CBOT, CME, EUREX, LIFFE, MONEP, MATIF)
Cheuvreux N.Y Υπηρεσία Εκτέλεσης Εντολών, Εκκαθάρισης και Θεματοφυλακής για τις αγορές Αμερικής και Καναδά
GEDIK Investment Securities Inc. Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινουπόλεως
K & H Equities Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Ουγγρικό Χρηματιστήριο
HSBC Yatirim Menkul Degerler A.S Υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης εντολών στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινουπόλεως
NYFIX Transaction Services Inc. Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στις αγορές των Η.Π.Α.
NYFIX International Ltd Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στις αγορές: Λονδίνο, Παρίσι, Άμστερνταμ, Λισσαβόνα, Βρυξέλες, Φραγκφούρτη και Ελσίνκι
DENIZ YATIRIM Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινουπόλεως
CLSA LTD Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στις αγορές: Χονγκ Κονγκ, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σαγκάη και Σέντζεν
CLSA Singapore Pte. Ltd Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στις αγορές: Ινδονησία, Ιαπωνία και Ταϊλάνδη
Sofia International Securities PLC Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηματιστήριο της Σόφιας, Βουλγαρία
SSIF Piraeus Securities Romania SA (ex. EUROPEAN SECURITIES SA) Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου, Ρουμανία
Royal Bank of Canada Europe Limited Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηματιστήριο του Τορόντο, του Μόντρεαλ και στις ΠΜΔ TSX Venture Exchange, Alpha Trading System Limited Partnership και Omega ATS
BNP Paribas Suisse S.A. Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές και ΠΜΔ Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά.
ODDO & CIE Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές και ΠΜΔ Ευρώπης.
LCF Edmond de Rothschild Securities Limited Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές , ΠΜΔ και OTC, Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας.
Societe Generale Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές , ΠΜΔ και OTC, Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Bank of America
Merrill Lynch International
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές , ΠΜΔ και OTC, Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας.
Banca IMI S.p.A Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές , ΠΜΔ και OTC, Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Guy Butler Limited Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές , ΠΜΔ και OTC, Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας.
Eurobank EFG Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές , ΠΜΔ και OTC, Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Zurcker Kantonal Bank Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές , ΠΜΔ και OTC, Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
VTB Capital PLC Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωμένες Αγορές , ΠΜΔ και OTC, Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας

 

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:
Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.

Eurocorp S.A. - Stock Exchange Data with a 15 minute delay
ΓΔ 1.237,71 +0,02%   FTSE 397,71 +0,02%   FTSEA 955,50 +0,02%   FTSEB 134,86 +0,00%   FTSEGT 1.946,84 +0,02%   FTSEGTI 1.705,64 +0,03%   FTSEM 1.228,01 +0,01%   FTSEMSFW 1.428,51 +0,00%   FTSENTR 1.595,10 +0,02%   HELMSI 1.242,53 +0,01%   ΔΑΠ 2.855,27 +0,01%   ΔΑΣ 1.580,50 -0,01%   ΔΒΠ 3.345,51 +0,01%   ΔΕΜ 3.544,49 +0,05%   ΔΚΥ 3.114,27 +0,03%   ΔΚΩ 4.001,49 +0,03%   ΔΜΕ 2.319,58 +0,09%   ΔΜΚ 3.040,64 -0,00%   ΔΠΑ 2.755,85 +0,02%   ΔΠΟ 6.524,42 +0,02%   ΔΠΥ 3.026,52 -0,00%   ΔΤΑ 1.910,75 +0,04%   ΔΤΛ 3.041,59 +0,03%   ΔΤΠ 6.829,12 -0,00%   ΔΤΡ 178,18 +0,00%   ΔΤΧ 1.083,23 +0,00%   ΔΥΓ 264,33 +0,01%   ΔΧΜ 6.445,57 +0,01%   ΔΧΥ 2.068,45 +0,01%   ΣΑΓΔ 1.792,80 +0,02%   ΑΑΑΚ 3,33     ΑΑΑΠ 1,16     ΑΒΑΞ 1,73 -0,01%   ΑΒΕ 0,31 +0,09%   ΑΒΕΝΙΡ 0,05     ΑΓΚΡΙ 0,16     ΑΔΑΚ 3,97 +0,02%   ΑΕΓΕΚ 0,08 +0,08%   ΑΘΗΝΑ 0,24     ΑΙΟΛΚ 0,92     ΑΚΡΙΤ 0,11     ΑΛΚΑΤ 2,30 +0,01%   ΑΛΚΟ 0,31 +0,02%   ΑΛΜΥ 0,39 +0,02%   ΑΛΣΙΝ 0,04     ΑΛΤΕΚ 0,03 +0,10%   ΑΛΦΑ 0,70 +0,01%   ΑΛΦΑΤΠ 1,70 +0,04%   ΑΝΔΡΟ 23,40     ΑΝΕΚ 0,09     ΑΝΕΠ 1,43     ΑΝΕΠΟ 0,16     ΑΡΑΙΓ 7,36 +0,03%   ΑΣΚΟ 0,40 +0,02%   ΑΣΤΑΚ 5,81     ΑΣΤΗΡ 3,86 -0,00%   ΑΤΕ 0,16     ΑΤΕΚ 1,59     ΑΤΕΡΜ 0,12     ΑΤΤ 0,15 +0,03%   ΑΤΤΙΚ 0,02     ΑΤΤΙΚΑ 0,69     ΑΧΟΝ 0,12     ΒΑΛΚ 0,19     ΒΑΡΓ 0,86     ΒΑΡΝΗ 0,21     ΒΙΟ 4,39 +0,02%   ΒΙΟΚΑ 0,79     ΒΙΟΣΚ 0,37     ΒΙΟΤ 0,17 +0,09%   ΒΙΣ 0,91     ΒΟΣΥΣ 1,16     ΒΥΤΕ 0,48 -0,00%   ΒΩΒΟΣ 0,30     ΓΑΛΑΞ 0,25     ΓΕΒΚΑ 0,41     ΓΕΔ 0,03     ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,75 +0,01%   ΓΤΕ 9,90 +0,01%   ΔΑΙΟΣ 2,04 -0,06%   ΔΑΚΓΔ 13,40     ΔΑΚΕΤ30 7,70     ΔΕΗ 11,19 +0,03%   ΔΙΟΝ 0,11 +0,09%   ΔΙΧΘ 0,05     ΔΟΜΙΚ 0,39     ΔΟΥΡΟ 0,53     ΔΡΟΜΕ 0,27     ΔΡΟΥΚ 1,03     ΕΑΔΑΚ 3,96 +0,02%   ΕΒΖ 0,79 +0,06%   ΕΒΡΟΦ 0,38     ΕΔΑΚΓΔ 13,66 +0,02%   ΕΔΑΚΕΤ30 7,78 +0,01%   ΕΔΡΑ 0,15     ΕΕΕ 18,26 -0,00%   ΕΚΤΕΡ 0,78 +0,01%   ΕΛΒΑ 1,94 -0,01%   ΕΛΒΕ 0,57     ΕΛΒΙΟ 3,97     ΕΛΓΕΚ 0,34     ΕΛΙΝ 1,10 -0,27%   ΕΛΙΧΘ 0,09     ΕΛΚΑ 1,78 +0,02%   ΕΛΛ 15,48 +0,02%   ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,82 -0,01%   ΕΛΠΕ 6,51 +0,02%   ΕΛΣΤΡ 0,89 +0,02%   ΕΛΤΚ 1,77     ΕΛΤΟΝ 1,30 +0,01%   ΕΛΥΦ 0,12     ΕΜΔΚΟ 0,08     ΕΜΔΠΟ 0,14     ΕΝΚΛΩ 0,05     ΕΠΙΛΚ 0,29 +0,02%   ΕΣΥΜΒ 2,71     ΕΤΕ 3,08 +0,04%   ΕΤΕΜ 0,26     ΕΤΕΤΠ 1,02 +0,05%   ΕΥΑΠΣ 4,97 +0,01%   ΕΥΒΡΚ 0,04     ΕΥΔΑΠ 8,80 +0,02%   ΕΥΠΙΚ 1,50 -0,01%   ΕΥΠΡΟ 8,68 +0,01%   ΕΥΡΟΜ 0,35 +0,16%   ΕΥΡΩΒ 0,39 +0,02%   ΕΦΤΖΙ 1,01     ΕΧΑΕ 8,62 +0,00%   ΗΛΕΑΘ 0,48     ΗΟΛ 0,58     ΗΡΑΚ 1,53     ΙΑΣΩ 1,45 +0,02%   ΙΑΤΡ 0,90 +0,00%   ΙΚΤΙΝ 1,70     ΙΛΥΔΑ 0,79     ΙΝΚΑΤ 1,02 +0,02%   ΙΝΛΟΤ 2,18 +0,01%   ΙΝΤΕΚ 0,73     ΙΝΤΕΤ 0,34     ΙΝΤΚΑ 0,83 +0,01%   ΙΟΝΑ 7,20     ΚΑΘΗ 0,42 +0,04%   ΚΑΜΠ 0,62 -0,02%   ΚΑΝΑΚ 1,89     ΚΑΡΔ 0,14     ΚΑΡΕΛ 210,00     ΚΑΡΤΖ 3,80 -0,01%   ΚΕΚΡ 1,95     ΚΕΠΕΝ 2,29 +0,09%   ΚΕΡΑΛ 0,09     ΚΛΕΜ 2,17 +0,03%   ΚΛΜ 0,66     ΚΛΩΝΚ 0,04     ΚΛΩΝΠ 0,08     ΚΜΟΛ 1,57     ΚΟΜΠ 0,02     ΚΟΡΔΕ 0,29     ΚΟΡΡΕΣ 3,24     ΚΟΥΑΛ 0,51     ΚΟΥΕΣ 5,40 -0,07%   ΚΟΥΜ 0,13     ΚΡΕΚΑ 0,21     ΚΡΕΤΑ 0,52 +0,02%   ΚΡΙ 1,76 +0,01%   ΚΤΗΛΑ 0,37     ΚΥΠΡ 0,21     ΚΥΡΙΟ 0,92     ΚΥΡΜ 2,30 -0,02%   ΛΑΒΙ 0,14 +0,09%   ΛΑΜΔΑ 6,02 +0,00%   ΛΑΜΨΑ 17,05     ΛΑΝΑΚ 0,94     ΛΕΒΚ 0,25     ΛΕΒΠ 0,74     ΛΙΒΑΝ 0,24     ΛΟΓΟΣ 0,42     ΛΟΥΛΗ 2,52 -0,02%   ΛΥΚ 1,50     ΜΑΘΙΟ 0,47 -0,04%   ΜΑΙΚ 0,13     ΜΑΞΙΜ 0,10     ΜΑΡΑΚ 0,30     ΜΕΒΑ 1,23     ΜΕΝΤΙ 0,61     ΜΕΡΚΟ 4,35     ΜΕΤΚ 12,70 +0,02%   ΜΗΧΚ 0,10     ΜΗΧΠ 0,10     ΜΙΓ 0,54 +0,01%   ΜΙΓΡΕ 1,93     ΜΙΝ 0,60     ΜΙΝΟΑ 1,50     ΜΛΑΝΤ 0,64     ΜΛΣ 4,17 +0,00%   ΜΟΗ 8,91 +0,02%   ΜΟΝΤΑ 0,23     ΜΟΤΟ 0,33     ΜΟΥΖΚ 0,34     ΜΟΧΛ 1,60 +0,01%   ΜΠΕΛΑ 11,62 +0,02%   ΜΠΟΚΑ 0,06     ΜΠΟΠΑ 0,01     ΜΠΤΚ 0,44     ΜΥΤΙΛ 6,62 -0,00%   ΝΑΚΑΣ 0,80     ΝΑΥΠ 0,31 +0,03%   ΝΑΥΤ 0,16     ΝΕΛ 0,05 -0,20%   ΝΕΩΡΣ 0,13     ΝΗΡ 0,25     ΝΙΚΑΣ 0,18     ΝΙΟΥΣ 0,38     ΝΤΡΙΑΡΤ 0,05     ΞΥΛΚ 0,12     ΞΥΛΠ 0,20     ΟΛΘ 25,00     ΟΛΠ 17,48 +0,01%   ΟΛΥΜΠ 1,67 +0,03%   ΟΠΑΠ 10,94 +0,05%   ΟΤΕ 11,05 +0,03%   ΟΤΟΕΛ 10,00 +0,00%   ΠΑΙΡ 0,32     ΠΑΠ 0,50 +0,03%   ΠΑΡΝ 0,12 +0,18%   ΠΑΣΑΛ 0,22     ΠΕΙΡ 1,73 -0,01%   ΠΕΙΡΤΠ 0,96 +0,02%   ΠΕΡΣ 0,31     ΠΕΤΖΚ 0,26     ΠΕΤΡΟ 2,28 +0,01%   ΠΗΓΑΣ 0,29     ΠΛΑΘ 1,27 +0,01%   ΠΛΑΙΣ 7,42 -0,01%   ΠΛΑΚΡ 5,47 +0,02%   ΠΠΑΚ 1,06     ΠΡΑΞΚ 0,39     ΠΡΑΞΠ 0,54     ΠΡΔ 0,10 +0,02%   ΠΡΕΖΤ 6,60     ΠΡΟ 0,18     ΠΡΟΦ 0,95     ΠΣΥΣΤ 0,10     ΡΕΒΟΙΛ 0,57 +0,03%   ΣΑΙΚΛ 0,51     ΣΑΟΣ 0,78     ΣΑΡ 8,00 +0,02%   ΣΑΡΑΝ 1,05     ΣΑΤΟΚ 0,16     ΣΕΛΜΚ 0,08     ΣΕΛΟ 0,13 +0,06%   ΣΕΝΤΡ 0,33 +0,07%   ΣΙΔΕ 1,91 +0,01%   ΣΙΔΜΑ 0,35     ΣΠΕΙΣ 1,50     ΣΠΙ 0,24     ΣΠΙΝΤ 0,01     ΣΠΡΙ 0,03     ΣΠΥΡ 0,27     ΣΦΑ 1,00     ΣΩΛΚ 1,91 +0,02%   ΤΒΑΝΚ 0,05     ΤΕΓΟ 0,04     ΤΕΚΔΟ 0,01     ΤΕΝΕΡΓ 4,22 +0,03%   ΤΕΞΤ 0,08     ΤΖΚΑ 2,30     ΤΗΛΕΤ 0,34     ΤΙΤΚ 22,79 +0,06%   ΤΙΤΠ 9,68     ΤΡΑΣΤΟΡ 1,20 +0,03%   ΤΡΟΠ 2,00     ΤΤ 0,17     ΥΑΛΚΟ 0,12     ΥΓΕΙΑ 0,44 +0,02%   ΦΙΕΡ 0,37 +0,15%   ΦΙΝΤΟ 0,33     ΦΛΕΞΟ 3,10     ΦΟΡΘ 1,09     ΦΡΙΓΟ 4,46 +0,03%   ΦΡΛΚ 5,70 +0,01%   ΦΦΓΚΡΠ 25,16 +0,05%   ΧΑΙΔΕ 0,65     ΧΑΚΟΡ 0,68 +0,01%   ΧΑΛΥΒ 0,12     ΧΑΤΖΚ 0,03     ΧΚΡΑΝ 0,22 -0,04%  

15´ delay data - powered by Globalsoft